غَرقّ در تنهآیــ یا دّر شآدیـــ یا دّر بّدبختی

خواهش میکنم مطالب طولانی را تا اخر بخوانید

 

 

دنیــــا فهمـید خیلی حــقیر است وقتی گفتم :

یک تارمــوی "تـــــــــــــو " را به او نمیدهم …!

 

 

 

 

تــــــو 

 

                 هستی اما پیش کی .....

 

 

 
♥مــــــنفاصـــــــــــلــــــــــــــــــهتــــــــو

ای کاش هیچ وقت نمیدیدمت که نیمی از قلبم را به تو بدم و تو با خودت ببری

قلبم دیگه مال خودت بهش نیازی ندارم


 

من را زیر پات گذاشتی و بعد من قلبم را......


تو که رفتی قلبم هم پرواز کرد ورفت

 

| | | مدیر |

Design By : shotSkin.com