عِـــــــ★ـــــشـــــ★ــــق


Falling in love is awfully simple, but falling out of love is simply awful.

عاشق شدن تا حدودی آسان است اما ترک عشق وحشتناک است

/ 4 نظر / 18 بازدید
یخی

دست سرنوشت را باید قطع کرد او دزد ارزو های من است[گل]